en

Biely kódex

Pravidlá
bezpečnosti
na svahu

 1. Ohľaduplnosť k iným osobám

  Každý na lyžiarskej trati sa musí chovať tak, aby neohrozoval iné osoby a nespôsobil škodu sebe ani iným.

 2. Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy

  Každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, musí rýchlosť prispôsobiť svojím schopnostiam, možnostiam, terénu, snehovým podmienkam a počtu osôb na trati

 3. Voľba smeru

  Každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, musí smer jazdy voliť tak, aby neohrozil osoby pohybujúce sa na lyžiarskej trati pred ním a súčasne musí dodržiavať dostatočný odstup od osôb pohybujúcich sa na trati.

 4. Predbiehanie

  Predbiehať sa môže sprava aj zľava tak, aby mal predbiehaný dostatočný priestor pre smer a spôsob jazdy.

 5. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení

  Každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v pohybe na trati, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba tak, aby neohrozil seba ani iných.

 6. Zastavenie a státie

  Každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Osoba, ktorá spadla, musí také miesto čo najrýchlejšie opustiť.

 7. Výstup a zostup

  Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

 8. Rešpektovanie signalizácie a značenia

  Každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, je povinný rešpektovať značenia a signalizáciu na tratiach.

 9. Poskytnutie prvej pomoci

  V prípade úrazu / nehody je každý povinný poskytnúť prvú pomoc a privolať oprávnenú osobu z Horskej záchrannej služby (HZS – telefónne čísla: 18 300, 112, príp. 041 5695232, 0903 624 028).

 10. Úprava lyžiarskej trate

  V čase úpravy lyžiarskej trate je každý povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

 11. Identifikácia

  Každý, či už účastník nehody alebo svedok, je povinný poskytnúť základné údaje o svojej osobe

 12. Ochranná prilba

  Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.