Mapa strediska
Live kamery
Aktuálne počasie
Cenník lístkov
Na stránke prebieha aktualizácia údajov. Ďakujeme za trpezlivosť!
 • KLD Chleb vo víkendovej prevádzke (SO - NE) od 9:00 do 15:30 hod. (každú celú hodinu).
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie platné pre lístok na KLD Chleb Vrátna Malá Fatra ( ďalej len lístok )

Platnosť zakúpeného lístku – lístok je platný v termíne od 01.05.2017 do 01. 11. 2017 v dňoch prevádzky kabínkovej lanovky Chleb. Dňom pre účely týchto podmienok sa rozumie denná doba prevádzky Kabínkovej lanovej dráhy Chleb ( ďalej KLD ). 

 1. Každý typ lístku je depotný – teda platný od prvého priloženia/vsunutia do turniketu.
 2. Použitie zakúpeného lístku – lístok je možné použiť na prevádzkovanej kabínkovej lanovej dráhe Chleb Vrátna Free Time Zone . 
 3. Zakúpenie a vyzdvihnutie lístku - lístok je možné zakúpiť v pokladni Vrátna Chleb v hotovosti alebo platobnou kartou.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstávku KLD v prípade zlých poveternostných podmienok, nutných opráv a revízií.
2. Storno podmienky

 1. Zákazník nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy, alikvotnej čiastky alebo na inú formu odškodnenia v prípade nevyužitia lístku počas letnej sezóny 2016. 
 2. Zákazník má právo vrátenia peňazí v prípade, ak bol dopravným zariadením dopravený do vrcholovej stanice KLD Chleb a poveternostné alebo technické podmienky na spätnú prepravu sú v rozpore s ohrozením života. Platí pri zakúpení len obojsmerného lístku. Na jednosmerný lístok sa storno podmienky nevzťahujú a nemôže byť vrátená alikvotná čiastka lístku.
 3. Pri riešení problému (sťažnosti) s klientom pokladníčka vyzve klienta (ak má však platný cestovný lístok a daňový doklad) na spísanie sťažnosti písomnou formou na mieste pokladne, alebo na dodatočné poslanie sťažnosti poštou na adresu, resp. e-mailom: Vrátna Free Time Zone, Starý dvor, 013 06 Terchová, infocentrum@vratna.sk
 4. Iná forma sťažnosti sa neuznáva!

3. Ostatné podmienky

Jednotlivé typy lístkov sú oprávnení používať:

 • Lístok deti – deti od 7 do 12 rokov / vrátane – teda do 12 rokov 11 mesiacov a 29 dní / 
 • Lístok seniori - seniori od 60 rokov
 • Lístok juniori – osoby vo veku od 13 do 19 rokov /vrátane – teda do 19 rokov 11 mesiacov a 29 dní / 
 • Lístok dospelí – osoby vo veku od 20 do 59 rokov /vrátane – teda do 59 rokov 11 mesiacov a 29 dní /
 • Rodinný lístok – len pre rodičov s deťmi od 7 – do 12 rokov vrátane. Neplatí pre dôchodcov a juniorov.
 • Deti do 6 rokov vrátane v prípade doprovodu dospelou osobou zadarmo. Ak dieťa v deň návštevy KLD Chleb dovŕši siedmy rok života, je nutné si zakúpiť detský lístok
 • Pes – je účtovaný ako batožina 
 • Kočík – je účtovaný ako batožina
 • Pri všetkých typoch batožiny je potrebné batožinový lístok predložiť obsluhe KLD Chleb
 • vozík pre ZŤP nie je účtovaný ako batožina, ak ho využíva osoba ZŤP

Ako doklad na overenie oprávnenosti zľavy slúži:
 • dieťa do 15 rokov - preukaz poistenca, prípadne cestovný pas 
 • osoby od 15 rokov - preukaz totožnosti, cestovný pas, vodičský preukaz, preukaz poistenca

Prevádzková doba pokladne KLD Chleb: 
otvorená pokladňa je najneskôr 15 minút pred začatím prevádzky KLD Chleb , zatvorená najskôr 15 minút po ukončení prevádzky KLD Chleb

Zakúpením lístku zákazník súhlasí s Návštevným poriadkom Národného parku Malá Fatra a súčasne sa zaväzuje dodržiavať ho. Návštevný poriadok Národného parku Malá Fatra je zverejnený na internetovej stránke www.mala-fatra.com/poriadok-fatra/ a na vyžiadanie je Vám k nahliadnutiu aj v pokladni Chleb.

4. Ochrana osobných údajov fyzických a právnických osôb

Obchodná spoločnosť Omnitrade a.s. zhromažďuje len tie osobne údaje a priraditeľné informácie (napr. meno, adresu alebo adresu elektronickej pošty), ktoré jej užívateľ sám dobrovoľne poskytne a týmto súhlasí s jej spracovaním pre potreby obchodnej spoločnosti Omnitrade a. s. Obchodná spoločnosť Omnitrade a. s. môže použiť spracované osobné údaje pre svoje nároky, svoju ochranu a k tomu, aby sa so zákazníkom spojila v prípade určitých nepredvídaných problémov, dokonalejšie zistila jeho potreby a následne zlepšila svoje poskytované služby. Obchodná spoločnosť Omnitrade a.s. môže osobné údaje v súhrnnej forme použiť ku štatistickým analýzam prevádzky na webovej (internetovej) stránke. Pri takomto spracovaní nie je možné získať z poskytnutých údajov žiadne osobne údaje a priraditeľné informácie fyzických a právnických osôb. Dáta, ktoré nemajú povahu osobných údajov (napr. otázky, komentáre, nápady a názory), nie sú považované za informácie dôverného charakteru a obchodná spoločnosť Omnitrade a.s. je oprávnená ich používať alebo zverejňovať bez akýchkoľvek nárokov dotknutej osoby voči obchodnej spoločnosti Omnitrade a. s., za účelom zlepšenia poskytovania služieb v lyžiarskom stredisku Vrátna Free Time Zone. Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov fyzických a právnických osôb zodpovedá pracovníčka poverená predstavenstvom obchodnej spoločnosti Omnitrade a. s.
V Terchovej dňa 1.5.2017

Na stránke prebieha aktualizácia údajov. Ďakujeme za trpezlivosť!
 • KLD Chleb vo víkendovej prevádzke (SO - NE) od 9:00 do 15:30 hod. (každú celú hodinu).

Podujatia a eventy

© 2018, Vrátna - Free Time Zone
Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest